Adatvédelem, adatkezelési szabályok

  • Adatkezelő az ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft. (1013 Budapest, Attila út 41.)
  • Érintett, aki az Adatkezelő által meghirdetett 18. ARC pályázatra jelentkezik, a jelentkezéssel együtt a személyes adatait megadja, és ezzel a pályázaton részt vesz.
  • Az Érintett által megadott személyes adatok: Teljes név (vezetéknév és keresztnév), születési idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám.
  • Az adatkezelés célja: a 18. ARC pályázat kiírásában meghatározott pályázatra jelentkezők azonosítása, a pályázati elbírálás és zsűrizés feladatainak ellátása, a pályázatra benyújtott képek felhasználása során a szerzők azonosítása, a felhasználási jogok biztosítása, kapcsolattartás, valamint a későbbi pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás.
  • Adatfeldolgozó: EOX Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest, Tahi utca 53.). Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatfeldolgozó részére továbbítja. Az Adatfeldolgozó végzi a pályázat technikai lebonyolítását, technikai kezelését.
  • Az Érintett a Hozzájáruló Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő az adatkezelési szabályoknak megfelelően kezelje, az Adatfeldolgozó részére továbbítsa.
  • Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályok szerint, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli
  • Az adattovábbítás alapján, a továbbítás jogosultja köteles a továbbított adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelni, az adatok így történő adatkezelésével kapcsolatos valamennyi felelősség kizárólag az adattovábbítás címzettjét terheli.
  • Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja: az Érintett hozzájárulása.